do 4 km
1.00
€/km
nad 4 km
0.90
€/km

Taxislužba Pov. Bystrica

Zmlúvna preprava osôb

Letiskový transfer

Preprava do zahraničia